Zawód kierowcy autobusu

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 735
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Zawód kierowcy autobusu

Post autor: GoMeZz391 » 04 lis 2021, 19:19

Jeszcze w tym roku, osoby po ukończeniu 21 r.ż., będą mogły prowadzić autobusy bez ograniczeń.

22 październia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy transportowej, która zmienia wymagania m.in. dotyczy minimalnego wieku kierowców w przewozach autobusowych.

Zmiana jest podyktowana m.in. dostosowaniem prawa krajowego, do prawo międzynarodowego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy).

Jednym z ważniejszy zmian dla przyszłych kierowców jest obniżenie granicy minimalnego wieku z 23 lat do 21 lat. Obecnie również można w wieku 21 lat uzyskać kat. D i D+E, przy czym taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Nowelizacja wprowadza kartę kwalifikacji kierowcy.
transinfo.pl pisze:Kartę tę będzie wydawał starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu i będzie ona potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.
Kolejną zmianą będzie wprowadzenie instytucji cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej; wprowadzenie systemu wymiany informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy; wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning); ustanowienie profilu kierowcy zawodowego; rozszerzenie instytucji zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami i ograniczenie przypadków stosowania skierowań kierowców na badania lub kursy; doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu wyjątków, do których nie stosuje się przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)przepisu art. 33 zgodnie, z którym;

2)przepisu związanego z przekazaniem operatorowi systemu przez wojewodę danych o ośrodkach szkolenia, który wejdzie w życie w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

3)przepisów związanych z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, cofaniem świadectw kwalifikacji zawodowej, przekazywaniem do profilu kierowcy zawodowego przez ośrodki szkolenia, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego odpowiednich danych dotyczących szkolonych osób, które wejdą w życie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

4)przepisów regulujących międzynarodową wymianę informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy oraz wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy, które wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

5)przepisu na podstawie, którego część teoretyczna egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów będzie się odbywać za pomocą systemu informatycznego, za pomocą, którego są przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Opracowano na podstawie: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/na ... 1508_u.pdf oraz https://transinfo.pl/infobus/szybciej-b ... DQVSnQ_CrQ

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości